tisdag 28 januari 2014

Repris av april månads ranking i Vimmerby Tidning idag

Vimmerby kommun jobbar aktivt med att förbättra näringslivsklimatet.
Det är därför tråkigt att Vimmerby Tidning kör 2013 års ranking som har 2012 års enkätsvar som grund, i repris.

På sin förstasida, sidan 3, kör man allt i repris som innebar rubriken att Vimmerby rasar i Näringslivsrankingen. Det är inte sant, för rankingen för 2013 års enkäter kommer inte förrän maj 2014.

Istället förhåller det sig så att vi har förbättrat oss på flera punkter enligt mätningen.
Läs gärna själv på ett antal länkar nedan:

Här ser man att ”rankingen 2013 baserades på enkätsvar 2012”.


Dialogen med företag har förbättrats: http://www.foretagsklimat.se/vimmerby/enkatfragor

Kommunen har minskat konkurrensen med företag: http://www.foretagsklimat.se/vimmerby/enkatfragor

Kommunpolitikernas attityder till företag har förbättrats: http://www.foretagsklimat.se/vimmerby/enkatfragor

Lokalmedias attityder till företag har fallit sedan 2006, nu är det omdömet med och drar ned betyget i företagsrankingen: http://www.foretagsklimat.se/vimmerby/enkatfragor

Tele och IT-nät fortsatt i botten, men det råder vi bot på nu med vårt fibernät: http://www.foretagsklimat.se/vimmerby/enkatfragor

Här lite info:
Av kommunens 1318 anställda är det två personer som konkret och på heltid arbetar med näringslivsfrågor i Vimmerby kommun. Förutom jag själv som politiker.
- Vi utökar från årsskiftet genom att införa företagslotsar (en utbildning av tjänstemän i näringslivskontakter) på varje förvaltning. Det kommer att ge ”företagskunskap” åt åtminstone 10-20 tjänstemän ytterligare,  och med det hoppas vi att dialogen ska förbättras.
- Vi har startar företagsfrukostar som varit välbesökta, numera God Morgon Vimmerby som också är välbesökt. Vi träffar näringslivet i både Näringslivsråd och Industriråd.
- Vi jobbar i Destinationsprojektet där nationella och regionala pengar kommer in i näringslivet.
- Vi arbetar med Tillväxtverket för att få nationella pengar i investeringar. Runt 30 Mnkr har kommit Vimmerbys näringsliv till del genom bland annat kommunens arbete.
- Vi arbetar nu för att skapa finansiering till en Handelsutvecklare.
- Vi har haft möte med LRF och lokala matproducenter för att gemensamt arbeta för något som vi moderater kallar ”Lokal mat - Lokala jobb”.

Arbetet fortgår. Med beskrivningar och djupdykningar i detta i lokala media så hade kanske rankingen sett annorlunda ut. Det är en sak att vi jobbar, en annan sak om jobbet beskrivs och publiceras.

En sak är klar: vi måste jobba ännu hårdare med vår utåtriktade information i kommunen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar