tisdag 28 januari 2014

Repris av april månads ranking i Vimmerby Tidning idag

Vimmerby kommun jobbar aktivt med att förbättra näringslivsklimatet.
Det är därför tråkigt att Vimmerby Tidning kör 2013 års ranking som har 2012 års enkätsvar som grund, i repris.

På sin förstasida, sidan 3, kör man allt i repris som innebar rubriken att Vimmerby rasar i Näringslivsrankingen. Det är inte sant, för rankingen för 2013 års enkäter kommer inte förrän maj 2014.

Istället förhåller det sig så att vi har förbättrat oss på flera punkter enligt mätningen.
Läs gärna själv på ett antal länkar nedan:

Här ser man att ”rankingen 2013 baserades på enkätsvar 2012”.


Dialogen med företag har förbättrats: http://www.foretagsklimat.se/vimmerby/enkatfragor

Kommunen har minskat konkurrensen med företag: http://www.foretagsklimat.se/vimmerby/enkatfragor

Kommunpolitikernas attityder till företag har förbättrats: http://www.foretagsklimat.se/vimmerby/enkatfragor

Lokalmedias attityder till företag har fallit sedan 2006, nu är det omdömet med och drar ned betyget i företagsrankingen: http://www.foretagsklimat.se/vimmerby/enkatfragor

Tele och IT-nät fortsatt i botten, men det råder vi bot på nu med vårt fibernät: http://www.foretagsklimat.se/vimmerby/enkatfragor

Här lite info:
Av kommunens 1318 anställda är det två personer som konkret och på heltid arbetar med näringslivsfrågor i Vimmerby kommun. Förutom jag själv som politiker.
- Vi utökar från årsskiftet genom att införa företagslotsar (en utbildning av tjänstemän i näringslivskontakter) på varje förvaltning. Det kommer att ge ”företagskunskap” åt åtminstone 10-20 tjänstemän ytterligare,  och med det hoppas vi att dialogen ska förbättras.
- Vi har startar företagsfrukostar som varit välbesökta, numera God Morgon Vimmerby som också är välbesökt. Vi träffar näringslivet i både Näringslivsråd och Industriråd.
- Vi jobbar i Destinationsprojektet där nationella och regionala pengar kommer in i näringslivet.
- Vi arbetar med Tillväxtverket för att få nationella pengar i investeringar. Runt 30 Mnkr har kommit Vimmerbys näringsliv till del genom bland annat kommunens arbete.
- Vi arbetar nu för att skapa finansiering till en Handelsutvecklare.
- Vi har haft möte med LRF och lokala matproducenter för att gemensamt arbeta för något som vi moderater kallar ”Lokal mat - Lokala jobb”.

Arbetet fortgår. Med beskrivningar och djupdykningar i detta i lokala media så hade kanske rankingen sett annorlunda ut. Det är en sak att vi jobbar, en annan sak om jobbet beskrivs och publiceras.

En sak är klar: vi måste jobba ännu hårdare med vår utåtriktade information i kommunen.

onsdag 9 februari 2011

Kan vi bygga på Båtbyggarskolan?

Båtbyggarskolan är värd att bevara och utveckla.
Det är fortfarande min åsikt, vill jag hävda som en kommentar till Alf Wesiks avsnitt i sin ledare i Vimmerby Tidning idag (onsdag).
Alf hänvisar till ett blogginlägg i mars och jag tycker fortfarande "Storebro - Vimmerbys Grythyttan" är en attraktiv rubrik. Självklart förtydligad att det gäller båtbygge.

Frågan är hur vi går vidare.
För det finns problem at klargöra, det är inte helt enkelt nu.
För några år sedan hade det varit lättare, men nu får man ett tapp i en årskurs.

Alliansgruppen i kommunstyrelsens möte i måndags morse diskuterade det hela på initiativ av Börje Fors (fp), med anledning av hans motion. Med fanns också Magnus Gustavsson (m), ordförande i Barn- och Ungdomsnämnden.
Vi kom överens om i gruppen att Magnus tar upp frågan i BUN och avger ett yttrande till motionen. Den kommer då att behandlas i fullmäktige och ny debatt kan ske.
Det är olyckligt att den blivit liggande så länge, en möjlig ursäkt kan vara att valet kom emellan och att Magnus därefter blev ny ordförande från nyåret.
Det är inte helt lätt att "renovera" Båtbyggarskolan efter de beslut som tagits tidigare.
Och jag vet inte om det är fruktbart att bara återställa.

I diskussionen har man varit inne på att "bygga på" skolan med en bredare inriktning. Det anser jag vara en framgångsväg. Därför var vi positiva till en Trä- och marinteknisk utbildning i moderaternas valprogram. Och är det fortfarande.
Vad som hitills framkommit är att den trä- och marintekniska yrkeshögskoleutbildning folkhögskolan sökte pengar för fick nej. Berodde det på att ansökan inte var bra eller på att utbildningen inte bedömdes som prioriterad? Det får utvärderingsmötet som planeras av samhällsföreningen i Storebro nu diskutera.

För egen del tror jag att en bred träteknisk utbildning, med båtbyggarskolan som bas, mycket väl skulle kunna marknadsföras och genomföras i Storebro-Vimmerby.
Eleverna utbildas till yrken som är en bristvara idag och så långt vi kan se. Över huvudtaget måste utbildning till hantverksyrken vara attraktiva: marknaden är jättestor och behovet likaså.

Vad som framkommer nu är att kommunerna får mindre utrymme att skapa egna program i gymnasieskolorna. Det skulle i så fall vara ett hinder för att få igång flera hantverksprogram. Folkhögskolan är en möjlighet och därför vore det bra om BUN i kommunen kom till samtal med Folkhögskolan om behovet på arbetsmarknaden.

Om Båtbyggarskolan som gymnasielinje? Ja, det är ju den som lagts ned tidigare mandatperiod. Ska den fortsätta i gymnasieform måste den göras om, breddas ocoh marknadsföras så att den lockar fler än fyra sökande. För det blir väldigt dyra platser annars.
Jag ser fram emot vad som kommer ur BUN:s yttrande över motionen.

onsdag 29 december 2010

Jag flyttar till ny blogg!

Nu är Vimmerby kommuns nya hemsida klar!

...och nu är min nya blogg på Vimmerby kommuns nya hemsida sjösatt.

Adressen direkt är: http://www.vimmerby.blogspot.com/

Notera den och välkommen att diskutera och resonera!

Micael

onsdag 22 december 2010

Välkommen till en ny blogg!

Snart dax att börja nya jobbet på Vimmerby klommun!
Den här bloggen kommer att få vila i knappt fyra år nu. Startar upp den igen i god tid före nästa val.
Vid årsskiftet släpper Vimmerby kommun sin nya hemsida och där kommer jag att återfinnas med en ny blogg, nu som kommunalråd.
Välkomna att ha en dialog med mig där!
Adressen är, www.vimmerby.se

En God Jul och Gott Nytt År alla läsare!

Micael

tisdag 16 november 2010

Tillbaka från semestern...

Semester.
Semester från jobbet. Semester från bloggen.
Jag har kört hårt med både jobb och politik sedan febaruari i år och efter valet blev det täta förhandlingar - och efter det en hel del politiska möten.
Nu har jag haft semester och känner att jag kan ta nya tag.

Ber om ursäkt om du som läsare inte hittat några inlägg på ett tag, och de kommer bara att komma sporadiskt även fortsättningsvis.
Efter nyår hoppas jag kunna ge alla kommuninvånare möjlighet till direkt dialog via en blogg kopplad till kommunens hemsida.
Jag vet också att det arbetas med en förnyelse av kommunens presentation på webben och jag hoppas att där få plats med en personlig blogg för en dialog.
Ambitionen är att kommunen ska bli mer transparent, mer öppen och att invånarna i kommunen ska få större möjligheter att tala direkt med ansvariga via exempelvis hemsidan.

Mycket att ordna nu, för att kunna ta jobbet som kommunalråd i Vimmerby kommun 2011-2014.
Valet sker den 20 december i fullmäktige, då alla poster i nämnder och styrelser formellt besätts genom val.
Som många förstår har jag fått tjyvstarta.
Varit på möten med tjänstemän och politiker i andra kommuner, likväl som i Vimmerby kommun.
Känner att jag mer och mer kommer in i arbetet och ska i december också sitta med på kommunstyrelsen som adjungerad, då nuvarande kommunstyrelse ska ta 2011 års budget.

Frågor dyker upp nu, brev och mail kommer in till mig.
Jag har medvetet valt att inte agera. Skälet är helt enkelt att inte gå in i det politiska arbetet med full kraft förrän jag formellt är vald. Det är av respekt för de politiker som är valda att göra jobbet fram till den 31 december.
Men jag tar med mig alla synpunkter och frågor till jobbet i januari. Och då får jag möjligheter att agera.

Just nu samlar jag istället in så mycket information jag kan om den kommunala verksamheten, om budgetar, planer, strukturer och organisationer.
Jag ska också besöka några andra kommuner innan året är slut. Olika möten är bokade.
I december ska jag också besöka riksdagen och vara med på moderaternas kommunalrådskonferens, där jag hoppas få ta del av bra arbete i andra kommuner.
Jag lyssnar och tar in. Försöker staka ut vägar, strukturera information, lägga pussel.
Det är det jag prioriterar nu.
Kommunen är en komplex organisation, med olika beslutsstrukturer, informella och formella.
Olika politiker har olika bilder.
Precis som tjänstemännen.
Ju mer man lyssnar in, ju mer känner man att kommunalrådsjobbet blir en fantastisk utmaning och ett mycket spännande uppdrag.
Härligt!

torsdag 28 oktober 2010

Nytt fullmäktige på måndag

Nu är förhandlingarna klara, gällande poster i styrelser och nämnder.
Åtminstone i förhandlingsgruppen och det är nu förankrat i moderaternas grupp.
Vår gruppordförande har fått mandat att offentliggöra det hela tillsammans med övriga Allianspartier, när de känner sig redo.
För egen del är jag inställd på kommunalrådsposten och känner att jag har det stödet.
En av uppgifterna blir att skapa en lokal Allians och jag känner stort förtroende för centerns ledande namn, Per-Åke Svensson. Han är, liksom jag, relativt ny i politiken och vi behöver inte tyngas av gamla relationer. Per-Åke har på sin korta kommunalrådsperiod skaffat sig mycket kunskap, och han är en praktisk politiker som det ska bli en glädje att jobba tillsammans med. Både min och hans inställning är att vi tillsammans med (kd) och (fp) ska göra Vimmerby bättre.
Prio ett är ekonomin. Vi måste komma i nivå med övriga kommuners sammanlagda kostnadsmassa, vilket uppskattningsvis är mellan 40-60 miljoner kronor mindre än idag, för de kommunala tjänsterna.
Hur det ska gå till ska vi resonera om.
Vimmerby har en rad problem som vi måste förhålla oss till. I stort sett på varje verksamhetsområde finns behov som inte tillfredsställs, likväl som behov som idag löses med för stora kostnader.
En viktig del i lösningen tror jag är samarbeten med andra kommuner och för Vimmerby nya lösningar. Vi måste studera hur andra kommuner löst likvärdiga problem som vi har.
Tidvis känns det som att vi behöver börja om med ett vitt papper. Förutsättningslöst.
Jag hoppas att den laguppställning som Alliansen nu ställer upp i Vimmerby kommun är lösningsorienterad.
Och jag hoppas att den folkliga kritiken och återkopplingen lever vidare. Just den måste vi underlätta genom en mer interaktiv hemsida som kan skapa dialog, en öppnare attityd mot media och mot en levande debatt.
Vimmerbybornas engagemang är en viktig del i förändrings- och förnyelseprocessen.
Vimmerby kommun behöver bli mer transparent, polititikerna måste diskutera mer i breda grupper för att skapa samsyn.
Och vi behöver veta vart vi ska. En vision, en målbild som kan vägleda oss i de dagliga besluten. Själv ska jag snabbt ut i verksamheterna och prata med folk. Och snabbt ut i näringslivet för att lyssna in.
Jobben i den lokala företagssamheten är viktigast.
Jag har stora förväntningar på det politiska laget som nu träffas för första gången på måndag, när nya fullmäktige sammanträder.

måndag 11 oktober 2010

Förhandling pågår...

Vill bara meddela alla läsare att jag lever...
Jag förstår att ni undrar då jag inte skrivit här på en dryg vecka.
Just nu pågår förhandlingar både på kommunal nivå och länsnivå, om poster i styrelser och nämnder.
Moderaterna i Vimmerby har ett medlemsmöte den 26 oktober, vi hoppas vara klara med förhandlingarna tills dess.
I november tillträder nya fullmäktige och i december väljs olika politiker in på sina poster.
Vi får se vad utfallet av alla förhandlingar blir.

måndag 4 oktober 2010

Kommunikationen blir viktig

Många undrar vad som kommer att hända med den här bloggen.
Ambitionen med denna blogg är att den fungerat som en "valblogg i Vimmerby" - dvs ett bra sätt att förmedla sina åsikter på inför och i valrörelsen.
Ambitionen har varit att visa väljarna mina åsikter, vad jag vill göra, vad jag tycker om saker och ting.
I den vevan har många fått kritik; centerpartiet, moderaterna, kristdemokraterna, socialdemokraterna, kommunstyrelsen etc...
Många har också fått beröm ska sägas; samverkansavtalet skolan gjorde med Hultsfreds motsvarighet var till exempel mycket bra.
Men denna blogg spelar ut sin roll framöver. Istället för att jag kritisk granskar andra ska andra kritiskt granska mig.
Jag föreslår därför at folk startar upp bloggar och börjar granska Vimmerbys nya majoritet vid nyår.

Jag får frågor om bloggen ska följa med mig till kommunen, om bloggen ska in på kommunens hemsida.
Mitt svar är att så inte kommer att ske.
Den här bloggen kommer att leva sitt liv till den 31/12 2010.

Den 3/1 2011 tillträder jag som kommunalråd i Vimmerby och då kommer jag att starta upp en ny blogg på Vimmerby kommuns hemsida där syftet med den är att informera, kommunicera och föra dialog med alla som vill.
Jag har dock där en annan roll, ett annat perspektiv - det är jag och övriga i majoriteten som ska granskas och kommenteras och jag hoppas verkligen att man gör det. Vimmerby måste vakna! Vi måste bli alerta, driva på, säga vad vi tycker, komma ifatt på många plan.
Aktivitet från många olika håll är ett framgångskoncept.

Man kommer även i den nya bloggen att få vara anonym, även där kommer det att finnas sedvanliga publicistiska regler etc.
I mina prioriteringar finns kommunikation; jag är Micael och alla ska känna att de ska kunna kommunicera direkt med mig. (Jag hoppas också att andra nämndordföranden tar efter och skapar sina kommunikationsytor på hemsidan.)
Jag kommer även att prioritera massmedia, de har behov av information till sin läsekrets och det ska de få. Öppenhet är ledord för mig.
Moderaterna har länge velat förnya och uppdatera kommunens hemsida och det arbetet ska ske. Vi måste modernisera kommunikationen överlag.
Ett önskemål är att få en levande dialog på hemsidan från alla kommunens verksamheter, men jag kommer i vilket fall att gå i täten och nyttja hemsidan mycket.
Min direktmail blir: micael.glennfalk@vimmerby.se
Sannolikt är den igång redan när fullmäktige skiftar.
Hellre kommunikation via mail än telefon eftersom tid kommer att bli en bristvara, så tveka inte att skicka mig brev.
Nu närmast blir det många möten på flera håll innan allt är på plats.

De små frågorna är också viktiga

Telefonerna ringer, mailen går varm.
Bilden av det politiska Vimmerby får allt klarare konturer och nu startar också förhandlingarna i Alliansen om alla förtroendeposter.
På mina företag och vid nybyggen har jag alltid tagit kvällen för att vandra runt och titta hur saker och ting ser ut.
Några funderingar kommer alltid till mig då.
Funderingar som jag fått till mig nu, när jag vandrat runt i Vimmerby, är banala men väldigt enkla att åtgärda för att vimmerbyborna ska känna glädje i sin kommun.

- Jag såg en överfull "papperstunna" utanför Odalhallen. Den har varit sådan hela sommaren enligt en läsare av denna blogg som visade mig problemet. Vilket betyder att varenda turist norrifrån till ALV måste ha sett den... Man undrar var ansvaret finns för att den töms?

- Jag räknade lampor i Kungsparken i Vimmerby. Det fanns tolv stycken. Nu är det två som lyser. För några veckor sedan skedde ett våldtäktsförsök där. Man kan undra varför en sådan händelse inte föranleder den som äger lamporna att byta ut de trasiga? Varför stöter inte polisen på om det? Varför reflekterar ingen? Kungsparken är kolsvart medan man lägger flera hundra tusen kronor på Källängsparken... Bör man inte ta hand om det man har innan man gör nåt nytt?

- Vi pratar om pensionärer, hur svårt de har, hur dålig mat de har, vad omsorgen kostar etc - många pensionärer som bor i villa vill inte att snösvängen ska ploga deras garageinfart full med snö. Det går inte att fixa, säger somliga. Jag säger: allt går om man vill!

Jag gillar små frågor. För det är små frågor folk i gemen pratar om, retar sig på och vill ha åtgärdade.
Vi måste också ta hand om de små frågorna i Vimmerby kommun.
Stöt gärna på mig med de små frågorna också.

Är Högberg (s) rädd för frontalkrock..?

Peter Högberg, Vimmerby (skriver här) socialdemokratisk landstingsman och även fullmäktigeledamot skriver i sin blogg följande:

"...Men nu är valet avklarat och vi kommer få ett kommunalråd som har ett brett folkligt stöd. Men jag ställer mig frågan hur han kommer klara de förväntningar som finns på hans axlar. Han går in i ett stadshus med tron att det kommer vara som att styra hans företag. När insikten slår honom att det är en annan verklighet och att det handlar om att ta hänsyn till breda majoriteter och minoriteter. Att det finns regelverk och nått som heter demokrati. Kommer det här då finnas tid och möjlighet till att fundera på framtiden eller blir det en konfrontationspolitik. Jag vet att det finns en oro som det nya kommunalrådet måste hantera. För en sak är säker. Man styr och leder inte en kommun ensam. ".
Slut citat.

Jag har stor tilltro till Högbergs men kan inte undgå att fundera över hur väl orienterad han är om min personliga erfarenhet.
Han säger att jag tror att styra kommunen är som att "styra ett företag" - vilket inte alls är fallet. Ett företag, en organisation, ett parti består av människor. Relationer skapas mellan människor. Är människorna annorlunda i kommunen än övriga befolkningen lär jag väl få veta det, men jag tror inte det är så.
Han påpekar att det finns regelverk. Jag skulle välkomna Högberg till företagens värld; är det något vi uppmärksammat när vi driver företag är att det finns regelverk. Bra om det i så fall också finns för politiker, för ibland har det känns som att inga regler alls gäller i den världen...
Noteringen "demokrati" noterar jag inte, utan hoppas att det var en felskrivning och att Högberg verkligen inte tycker jag är odemokratisk...
"Det handlar om att ta hänsyn till breda majoriteter" skriver han. Självklart. Mina företag hade haft noll i tillväxt om jag inte tagit hänsyn till "storheter" runt mina företag; kunder, leverantörer, medarbetare, politiker...
Nej, Peter, det kommer inte att bli en konfrontationspolitik. Jag kommer att försöka bidra med att gjuta ihop både politikerna/tjänstemännen och näringslivet men också hela Vimmerby som helhet inkl. landsbygd-tätort.
Jag vill ha med de rödgröna på tåget. Självklart. Jag lovar dig Peter att jag har djup respekt för vad flera tusen rödgröna väljare tycker.
Men Alliansen har fått majoritet för att fatta de avgörande besluten, jag själv har fått 1.300 kryss i personvalet vilket är en bra grund att stå på.
Det vore ett svek mot både mina egna väljare som moderaternas och alliansens, att inte försöka bedriva och genomföra en alliansgrundad värderingsstyrd politik.
Självklart kommer det att bli annorlunda, nytt och på annat sätt. "Så har vi gjort förut" har inte vunnit detta val.

Väljarna i Vimmerby vill inte ha det "som förut" - man har röstat på förnyelse. Förnyelse är också ledord i politiken, utan förnyelse finns det ingen relevans. Det är ett uppdrag för alla partier att se till att ungdomarna kommer in, att invandrarna kommer in och att medelåldern sänks i de politiska rummen.
Jag ska dra mitt strå till stacken både i partiet, i alliansen och i hela Vimmerby kommun.